image description
PRACOWNICY, KLIENCI, PIENIĄDZE I SPRZĘT – BEZPIECZNI PRZEZ OKRĄGŁĄ DOBĘ

Bezpieczeństwo instytucji finansowych

Każdy bank ma obszary, które muszą być bacznie monitorowane; nierzadko taki jest wymóg prawa. Do obszarów takich należą strefa otwartych okienek kasowych, pomieszczenie sejfu, kasety depozytowe, strefy samoobsługi i hol, wejścia czy sale spotkań. Obszary zewnętrzne w rodzaju wejść personelu, bankomatów, parkingów, podjazdów dla konwojentów czy depozytu nocnego również wymagają ochrony. Nasze rozwiązania nie tylko spełniają wymagania prawne, ale wnoszą dodatkowe korzyści i posiadają certyfikaty umożliwiające stosowanie w niemieckich bankach.

Zalety rozwiązań bezpieczeństwa w instytucjach finansowych

image description

Przegląd wszystkich obszarów

Od obszaru okienek kasowych po wejście dla personelu, w ciągu dnia i poza godzinami pracy

image description

Skuteczne zarządzanie oddziałami

Centralne administrowanie, testowanie funkcjonalne i dostęp do obrazu zautomatyzowany i przez sieć

image description

Certyfikowana ochrona

Funkcjonalność i jakość certyfikowane przez niemieckie instytuty i centra obliczeniowe