image description
Niezawodne, wiarygodne i zadowalające

BEZPIECZEŃSTWO WIZYJNE W INSTYTUCJACH RZĄDOWYCH, MINISTERSTWACH, AGENCJACH RZĄDOWYCH, AMBASADACH I KONSULATACH

Instytucje państwowe na całym świecie mają od zawsze specjalne, wręcz symboliczne znaczenie dla społeczeństwa. Ochrona i bezpieczeństwo należą tu do najwyższych priorytetów. Z tego powodu wymagania, którym podlegają kierownicy ochrony, personel i sprzęt są szczególnie wysokie. Jednak przed uruchomieniem systemu należy wykonać kompleksową analizę ryzyka w każdym obszarze i wdrożyć szczegółowo zaplanowaną koncepcję bezpieczeństwa umożliwiającą personelowi ochrony wykorzystanie sprzętu do zapewnienia pełnej kontroli dla każdego scenariusza zdarzeń.

Wizyjne systemy dozorowe GEUTEBRÜCK zawierają niezawodne, wysokiej jakości elementy sprzętowe i programowe z możliwością modułowego stosowania oraz dowolnej konfiguracji w celu zapewnienia pełnej, skuteczniej koncepcji bezpieczeństwa.

Najskuteczniejsze rozwiązanie wizyjne do wszystkich wymagań związanych z bezpieczeństwem:

image description

Nasze zasady dotyczące produktów i gwarancja najwyższej jakości dla Klienta

Najwyższe parametry, najlepsza jakość obrazu, prostota, niezawodność i elastyczność w dostosowaniu do wymagań użytkownika – oto czego oczekujemy od spójnego, ciągłego rozwoju wszystkich naszych produktów. Pod każdym względem, a więc przechwytywania i transmisji obrazu, przetwarzania i zapisu obrazu, zarządzania i obsługi systemu gwarantujemy, że nasz Klient otrzyma właściwe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa wizyjnego.

image description

Algorytmy analizy obrazu G Tect – elektroniczne bezpieczeństwo, które nigdy się nie męczy

Nasze metody analizy obrazu G-Tect specjalizują się w różnych obszarach: prosta detekcja ruchu w zastosowaniach wewnętrznych, niezwykle szybka detekcja obiektów w zastosowaniach zewnętrznych lub zorientowana obiektowo detekcja 3D do szczególnie trudnych warunków na zewnątrz. Użytkownik sam decyduje co, gdzie, jak i kiedy wyzwala alarm – elektroniczny strażnik wykrywa alarm przy każdej pogodzie i o każdej porze dnia i nocy.

image description

Nasi eksperci do dyspozycji – i mają Państwo pełną kontrolę.

Dzięki otwartym interfejsom nasz system zarządzania bezpieczeństwem G-SIM sprowadza wszystkie systemy zabezpieczeń pod wspólny dach. Użytkownik ma do dyspozycji pełną, optymalnie przygotowaną, czytelnie ułożoną, podaną o właściwym czasie, okraszoną obrazami i mapami oraz odpowiednimi elementami sterującymi informację ze wszystkich systemów. Można odpowiedzialnie podjąć działania, ponieważ do dyspozycji jest zawsze znakomity przegląd sytuacji.

PRZYKŁADY NASZYCH MODUŁÓW ROZWIĄZAŃ DLA INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH

What we provide for you ...

  • A solution that suits you perfectly.
  • A solution from a single source.
  • A solution that remains open and flexible.
  • A solution that will amaze you!
» Find a contact partner in your area.

Personal advice

Talk to us! We are waiting for you. GEUTEBRÜCK reception Phone: ++49 2645 137 0
image description