image description
BEZPIECZEŃSTWO SZPITALI, PRZYCHODNI I INSTYTUCJI SĄDOWNICZYCH

Ochrona pacjentów, gości i personelu

Każdy szpital winien zapewnić pacjentom i gościom poczucie rzeczywistego bezpieczeństwa. To trudne zadanie zarówno dla projektanta, jak i operatora. Wszystkie elementy muszą doskonale współpracować: usługi medyczne, opieka, technologia oraz ochrona przed bezpośrednimi i pośrednimi zagrożeniami zdrowia, a nawet przestępstwami kryminalnymi. Kradzieże, wandalizm, zniszczenie mienia, sabotaż, porwania – lista takich zagrożeń jest długa. A przecież pacjenci i odwiedzający mają czuć się bezpiecznie. Skuteczna, funkcjonalna koncepcja bezpieczeństwa jest możliwa jedynie dzięki połączeniu technologii, organizacji i personelu dostosowanemu do lokalnych warunków.

 

Profesjonalny wizyjny system dozorowy GEUTEBRÜCK to centralny składnik tej koncepcji bezpieczeństwa wykorzystujący otwarte interfejsy do wszystkich innych systemów zabezpieczeń celem zapewnienia koniecznej informacji wizyjnej o właściwym czasie.

Wizyjne systemy dozorowe w medycynie

Ochrona, informowanie, podejmowanie decyzji

image description

Od obserwacji pacjentów po ochronę przeciwpożarową

Uruchamiana automatycznie bądź ręcznie obserwacja dokładnie tego, co potrzeba jest podstawą do podjęcia działań zapobiegawczych. Monitorowanie pacjenta na OIOMie, nadzór nad kontrolą dostępu i monitorowaniem alarmów – doskonałe rozwiązanie firmy GEUTEBRÜCK do każdego zadania.

image description

Rozpoznawanie i reakcja

Inteligentna analiza obrazu automatycznie wykrywa założoną aktywność. Uaktywnienie alarmów wizyjnych, obraz zapisany przed wystąpieniem alarmu, obraz na żywo oraz graficzne mapy obszaru wspomagają czytelną identyfikację sytuacji i inicjują odpowiednie działania.

image description

Analiza i zabezpieczenie dowodów

Architektura podwójnej bazy danych – efektywne algorytmy wyszukiwania zapewniają szybkie wyszukiwanie zapisanych incydentów. Filtry wyszukiwania wg czasu, daty, typu zdarzenia, ruchu w ramce, szybkie przeglądanie w obie strony zapisu z jednej lub wszystkich kamer – potrzeba jedynie ułamka sekundy, aby odnaleźć potrzebny materiał dowodowy.

ZASTOSOWANIA WIZYJNEGO SYSTEMU DOZOROWEGO W MEDYCYNIE: