image description
ZABEZPIECZ SIEBIE, SWOJĄ WŁASNOŚĆ I PRACOWNIKÓW

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁU ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Bezpieczeństwo klientów, personelu i mienia w sklepach, magazynach, warsztatach, biurach oraz obiektach firmowych

Dla kadry zarządzającej małych i średniej wielkości firm bezpieczeństwo to kwestia najwyższej rangi. Niekiedy wydaje się zbędne, jednak tylko do czasu.   Nasze wizyjne systemy dozorowe skonstruowane są tak, by szczegóły techniczne pozostawały poza obszarem zainteresowania, o ile nie dzieje się nic niepokojącego. Jednak w razie potrzeby wszystko jest na miejscu. Efektywne, a jednocześnie proste w zarządzaniu. Dzięki elastycznym interfejsom do systemów kontroli dostępu lub sygnalizacji włamania i napadu, systemu obsługi punktów sprzedaży, a nawet smartfonu, system dozorowy spełnia dokładnie wymagania użytkownika.

Główne zalety

image description

Ochrona przed kradzieżami, oszustwami i wandalizmem

Dobra koncepcja bezpieczeństwa chroni przed zagrożeniami z zewnątrz. Konieczny jest jednak dobór właściwej technologii, która wykryje próby włamania, powiadomi personel ochrony i udokumentuje procedury i procesy. Dla Państwa bezpieczeństwa.

image description

Lepsze warunki ubezpieczenia

Prawidłowa koncepcja bezpieczeństwa stanowi silny argument negocjacyjny do rozmów z ubezpieczycielem w sprawie niskiej składki ubezpieczeniowej oraz niskiej franszyzy redukcyjnej. Inwestycja zwraca się szybciej.

image description

Bezpieczeństwo argumentem dla klienta

Zapobieganie zagrożeniom z zewnątrz oznacza ochronę interesów Państwa klientów, jako że przekłada się na zmniejszenie ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań z Państwa strony.